Pas a pas per fer un paviment

Aplicació del Nivellant 10 de Molins sobre un morter de recregut Propam Recregut amb una imprimació de Propam Grip Plus.