Morters amb inhibidors migratoris de corrosió, màxima protecció del formigó armat

Nova Generació de morters: Morters amb inhibidors migratoris de corrosió

Les estructures de formigó armat es deterioren per atacs sobre el propi formigó o per la corrosió de la seva armadura. La presència de contaminants, com ara el diòxid de carboni atmosfèric i els clorurs, provoquen aquest deteriorament, ja que afavoreixen l’oxidació de l’acer. Aquests dos fenòmens carbonatació del formigó i atac per clorurs fan imprescindibles les tasques de manteniment continuat al llarg de la vida de l’estructura i, per tant, un cost addicional. Per això a Molins hem innovat amb el llançament d’aquesta nova generació de morters amb inhibidors migratoris de corrosió que ofereixen una protecció addicional al formigó armat davant dels agents externs, augmentant la durabilitat del formigó, perllongant la seva vida útil reduint les reparacions, disminuint la empremta de carboni sent tot això molt més sostenible per al medi ambient. Esperem poder-vos mostrar amb aquest vídeo d’una manera clara i senzilla com actuen els inhibidors migratoris de corrosió MCI.

Productes destacats: