Imprimació i anivellament per executar un paviment

PROPAM GRIP + és una imprimació promotora d’adherència universal llista a l’ús, a base de resines acríliques en dispersió i àrids silicis de quars, per a aplicació de paviments i revestiments cimentosos i adhesius d’ ceràmica sobre tot tipus de suports absorbents i no absorbents. Adequat per a la col·locació de morters de ciment sobre suports de guix o anhidrita.

PROPIETATS

• A punt d’usar, no cal diluir amb aigua.

• Elevada adherència sobre qualsevol tipus de suport (porós i no porós) .

• Excel·lent impermeabilitat.

• Redueix la formació de cràters en les aplicacions de sòls autoanivellants.

APLICACIONS

• Col·locació de morters autonivellants i recrecits.

• Serveix per a qualsevol tipus de suport guix, ceràmica, cimentosos i metàl·lics .

• Aplicació de morters de regularització sobre superfícies sense absorció superficial.

• Apte per a col·locació sobre calefacció radiant.

n

NIVELLANT 10 és un morter autonivellant, reforçat amb fibres d’enduriment ràpid per a la regularització, reparació i anivellament de paviments en gruixos entre 2 i 10 mm.

PROPIETATS

• Apte per a l’ús amb sistemes de calefacció radiant.

• Ràpid enduriment i assecat sense fissures.

• Transitable a les 4 hores.

• Apte per a exteriors.

APLICACIONS

• Regularització i anivellació de paviments de formigó i morter tant a interiors com a exteriors.

• Anivellació de petites i grans superfícies tant en obra nova com en rehabilitació .

• Morter d’anivellament de paviments per a la col·locació de ceràmica, marbre, moqueta, tarima, PVC, suro, terres plàstics, pintura, etc.


NIVELLANT 80és un morter autoanivellant, per a la regularització, reparació i recrés de paviments en gruixos entre 10 i 100 mm.

PROPIETATS

• Apte per a l’ús amb sistemes de calefacció radiant.

• Transitable a les 24 hores (a 20ºC).

• Apte per a exteriors.

• Gran capacitat d’anivellament.

APLICACIONS

• Regularització i recrés de paviments de formigó i morter tant a interiors com a exteriors.

• Recregut de forjats i soleres tant en obra nova com en rehabilitació.

• Especialment indicat per a instal·lacions de calefacció radiant o com a capa flotant sobre aïllament acústic.