Els passos a seguir per reparar una façana amb fissures

L’aparició de fissures i esquerdes a les façanes presenta múltiples simptomatologies, causes i tractaments que s’han de tenir en compte abans de procedir a la seva reparació. En cas contrari, hi ha moltes probabilitats que el problema es torni a reproduir en el futur.

El pas del temps pot, per tant, suposar un deteriorament de les condicions de salubritat i confort de ledifici afectat. En aquest webinar el nostre tècnic d’obra Borja Salvador ens mostra a través de vídeos com reparar les fissures en una façana i quina és la solució que ofereix Molins.