Els accessoris del sistema SATE i com col·locar-los


El sistema integral SATE agrupa una sèrie de productes i elements que s’interrelacionen entre si. És important triar els materials adequats per garantir-ne un resultat òptim. En aquest webinar veurem a través d’aplicacions com col·locar els accessoris d’un sistema SATE per garantir-ne la durabilitat.