Com fer l’aplicació de juntes BORADA®

Demostració de l’Aplicació de les nostres Juntes Borada® cimentoses