Com triar correctament els accessoris d’un sistema SATE?

Un edifici amb un aïllament tèrmic deficient, requereix una gran aportació contínua d’energia que permeti mantenir el confort tèrmic al seu interior i compensar l’energia que es perd a través dels tancaments mal aïllats i els ponts tèrmics. Els murs mal aïllats poden provocar punts freds en què es concentri la humitat interior de l’habitacle i produir condensacions. El sistema integral SATE agrupa una sèrie de productes i elements que s’interrelacionen entre ells.

És important triar els materials adequats per garantir un resultat òptim. En aquest webinar parlarem de com triar correctament els accessoris d’un sistema SATE per garantir-ne la durabilitat.