Claus per a la reparació i reforços de l’HA

El formigó armat exerceix un paper molt important en la nostra vida quotidiana, per trobar-se present a la majoria de les estructures d’edificació i obra civil. No obstant això, malgrat el bon comportament en servei, la durabilitat es veu compromesa per diferents patologies que poden afectar-lo.

En aquest E-training Technik parlarem de les claus a tenir en compte per a la reparació i reforços del formigó armat.