Notícies

La fàbrica de Sant Vicenç dels Horts assoleix un nou rècord en l’aprofitament dels combustibles alternatius

La fàbrica de Sant Vicenç dels Horts assoleix un nou rècord en l’aprofitament dels combustibles alternatius

Just quan es compleix una dècada de l’inici de la valorització energètica a Ciments Molins Industrial, la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts ha assolit una marca històrica pel que fa a l’aprofitament de residus com a font d’energia. Al mes de juny de 2021, el 57% del calor consumit al forn 6 va ser aportat per combustibles alternatius. Aquesta dada, indicativa de la bona conducta ambiental de l’empresa, ha ajudat a aconseguir una fita històrica: durant el primer semestre de l’any, més de la meitat del combustible consumit pel forn ha provingut de fonts alternatives als tradicionals combustibles fòssils.

Convé recordar que la valorització energètica és considerada per la Unió Europea una de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per a forns de ciment, i en recomana vivament la seva pràctica. De fet, als països capdavanters en protecció ambiental, la substitució dels combustibles fòssils assoleix nivells propers al 80% (Àustria) i superiors al 70% (Alemanya) del total de l’energia tèrmica consumida.

La valorització energètica de productes que ja no es poden reutilitzar ni reciclar és, també, una de les vies més segures cap al compliment dels objectius de descarbonització que la indústria del ciment, i amb ella CMI, s’ha fixat pel 2050. L’aprofitament del potencial calorífic de residus com les fustes, els pneumàtics fora d’ús o els llots de depuradora genera, entre altres, tres principals avantatges mediambientals: estalvia el consum de combustibles fòssils, evita l’abocament i els consegüents problemes de contaminació de sòls, aigua i aire d’aquests productes, i redueix les emissions de diòxid de carboni, el gas que causa l’escalfament del planeta.

En aquesta línia de protecció ambiental, CMI preveu introduir canvis en la gestió i noves inversions a la fàbrica per donar un altre pas i acostar-se al nivells de les millors fàbriques d’Europa. De moment, ja és una de les empreses capdavanteres en la valorització energètica de tot l’estat espanyol.