PROPAM REPAR TECHNO per realitzar reparacions estructurals de formigó

PROPAM REPAR TECHNO és un morter de reparació tixotròpic d’alta adherència monocomponent sense retracció, de molt altes resistències mecàniques i reforçat amb fibres, especialment formulat per a la reparació estructural del formigó.

PROPIETATS

• Permet l’execució de la reparació estructural amb un sol producte i en un sol pas .

• Fragament ràpid. Facilita l’aplicació, l’acabat i la posada en servei ràpida.

• Alta tixotropia, aplicable en gruixos de 2 a 50 mm.

• Sense retracció i reforçat amb fibres, no fissura.

APLICACIONS

• Reparació estructural del formigó.

• Reparació de bigues o pilars amb armadura exposada.

• Reparació estructural de pilars, cantell de forjats, fronts de balcó.

• Regularització ràpida per pegat.