PROPAM NF VINYL per a l’execució d’ancoratges químics estructurals

PROPAM NF VINYL una resina bicomponent de vinilèster sense estirè, tixotròpica i de curat ràpid, envasada en cartutx coaxial amb dosificació i barreja automàtica en broquet, dissenyada per a l’execució de fixacions i ancoratges estructurals.

• Fixació de plaques d’ancoratge en elements prefabricats.
• Col·locació d’ancoratges en façanes ventilades.
• Ancoratge de connectors per a recrescuts a lloses i forjats.
• Fixació d’elements pesants: lluminàries, balcons, escales, etc.

PROPIETATS

• Excel·lent comportament en ancoratges estructurals davant de càrregues estàtiques, dinàmiques, fluència i fatiga.
• Fàcil i ràpida aplicació mitjançant el sistema de cartutx coaxial i mesclador automàtic en filtre.
• Execució d’ancoratges de forma còmoda i neta, amb garantia de mescla correcta i homogènia.
• Es pot emprar en diverses ocasions sense pèrdues de material, tan sols canviant la cànula mescladora .

APLICACIONS

• Fixació de plaques d’ancoratge en elements prefabricats.
• Col·locació d’ancoratges en façanes ventilades.
• Ancoratge de connectors per a recrescuts a lloses i forjats.
• Fixació d’elements pesants: lluminàries, balcons, escales, etc.