PROPAM GROUT el ciment fluid ideal per a tot tipus d’ancoratges

PROPAM GROUT és un ciment fluid ideal per realitzar tot tipus d’ancoratges i farcits.

PROPIETATS

• Consistència fluida sense segregació ni sagnat un cop pastat.

• Bones resistències tant inicials com finals.

• Elevat poder autoanivellant i de farciment.

• Impermeable a l’aigua, olis, greixos i als derivats del petroli.

APLICACIONS

• Ancoratge de pilars, perns, barres d’acer.

• Indicat per a farciment de bancades per a maquinària anivellament de suport de ponts.

• Fixació de pals, tubs passants, etc.